Management
tjänster
och Verksamhets
utveckling

 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med managementtjänster och rådgivning av olika slag på olika nivåer i en organisation. Det gör också att vi har en spännvidd som är mycket användbar vid verksamhetsutveckling.

Eftersom vi har IT och Competence Management som specialistområden har vi också en mycket god förmåga att arbeta med IT-enheter och HR. Våra uppdrag omfattar ofta både struktur och policies samt direkt arbete med exempelvis CIO’er och deras medarbetare. Denna kompetens lämpar sig även väl vid rådgivning om hur man skall förhålla sig till exempelvis leverantörer och outsourcingföretag.

Verksamhetskontinuitet lämpar sig också mycket väl som bärvåg för ett verksamhetsutvecklingsarbete, området ger många möjligheter till att sätta upp gemensamma mål och utföra bestående förändringar inom team och mellan nivåer i organisationen.

Kontakta oss för exempel, dialog och referenser inom detta område.