Verksamhetskontinuitet

Prioriterad verksamhet

Förstå vad som är era viktigaste leveranser i form av exempelvis processer, flöden och aktiviteter.

Viktiga resurser

Identifiera de kritiska resurser som behövs för prioriterad verksamhet, exempelvis IT-system, faciliteter och nyckelpersoner. 

Reflekterad robusthet
inklusive reservrutiner

Hitta rätt nivå av robusthet, använd reservrutiner som ett aktivt verktyg.
Använd competence management för att hantera nyckelpersonsberoenden.

Om man kombinerar ovanstående med en förmåga att hantera svåra avbrotts- och krissituationer
så har man etablerat förutsättningar till en god verksamhetskontinuitet.

Vi hjälper er verksamhet där den befinner sig och lär era medarbetare hur arbetet hanteras över tid,
inklusive den viktiga dialogen med kritiska resurser som exempelvis intern eller extern IT.

Detta område inkluderar naturligtvis dessa begrepp:

  • Kontinuitetshantering
  • Kontinuitetsplanering
  • Verksamhetskonsekvensanalys
  • Reservrutiner vid IT-avbrott
  • Business Continuity Management (BCM)
  • Business Continuity Planning (BCP)
  • Business Impact Analysis (BIA)
  • Fall back procedures during IT- interruptions