Reservrutiner

vid IT-avbrott

Reservrutiner är i vår mening det enklaste och billigaste sättet att säkra prioriterad verksamhet när den kritiska resursen fallerar, samtidigt som det är den mest förbisedda planeringen i de allra flesta verksamheter.

I många sammanhang, erfarenhetsmässigt i 70-80% av fallen, kan man hitta möjligheter till reservrutiner för att upprätthålla sin mest viktiga verksamhet. Det finns naturligtvis verksamheter som exempelvis fabriksflöden där reservrutiner inte är ett fungerande alternativ, utan där får man istället tydliggöra detta och öka robustheten i ekosystemet, i IT-fallet innebär det system med dubbla servrar/datahallar, databasskydd etc med tillhörande kostnad.

Den perfekta reservrutinen är ofta lika enkel som genialisk, påfallande ofta med en låg kostnad om den bara skapas av den berörda verksamhetens medarbetare med lite faciliterad assistans.

Enkelt uttryckt är en Plan B aldrig lika omfattande som den ordinarie strukturen (Plan A), men möjliggör att identifierad prioriterad verksamhet kan fortsätta att leverera det som är mest viktigt under en tidsperiod. Det enkla exemplet är en dieselgenerator som förser viss del av verksamheten med el under ett elavbrott, men inte all ordinarie verksamhet. För att fungera behöver man göra analysen och installera relevant utrustning i förväg eftersom det vid ett faktiskt avbrott är för sent att göra något åt just den händelsen. Samma sak för andra kritiska resurser som exempelvis leveransflöden, lokaler, nyckelpersonberoenden och reservrutiner vid IT-avbrott.

Kontakta oss gärna för en dialog om hur reservrutiner skulle kunna se ut i er verksamhet, med den situation som råder med cybersäkerhet idag är det en mycket billig insats för att förstärka sin prioriterade verksamhet.