Krisledning

Identifiera behov

Analysera var en faktisk krisledningsförmåga gör nytta för att hantera svåra avbrott och krissituationer med hög grad av oförutsägbarhet

Sätt strukturen

Avseende vilka nivåer man vill täcka in, vilken uppgift respektive team skall ha, vilket mandat som ett aktiverat team har och hur man skall samarbeta internt och med andra

Öva

Ger en ökad förmåga för varje övningstillfälle och tar bort trösklarna för att nyttja det verktyg en krisledning faktiskt är

En mogen och övad krisledningsstruktur harmonierar med den valda robustheten man har i sin vardagsorganisation och de reservrutiner man har i verksamheten. Om man kan lita på sin krisledning kan man ha en lägre robusthet/kostnad i vardagen eftersom man har ett verktyg att ta till om ordinare rutiner och reservrutiner inte räcker till.

Vi har mycket lång erfarenhet av att hjälpa både offentlig verksamhet och privata företag att etablera, utveckla och öva sin krisledningsorganisation. Det inkluderar också struktur och samarbete mellan verksamhet, IT och leverantörer.