IT-beroende

Alla verksamheter är idag IT-beroende och de skall de vara. IT möjliggör både produkter och tjänster samt effektiviserar arbetet på ett unikt sätt. Men med detta beroende kommer även en risk för att verksamheten stannar eller råkar illa ut om IT slutar att fungera. Eller får informationen att bli förvanskad alternativt förlorad.

Det finns några enkla handgrepp för att bli medveten om hur verksamheten är beroende av IT, samt identifiera kravbilden för att ha rätt IT-tjänster på plats med rätt stabilitet. I kombination med reservrutiner på relevanta platser håller man dessutom nere kostnader och får en reflekterad nivå av robusthet.

Ett utmärkt första steg är att identifiera de IT-resurser som behövs för prioriterad verksamhet (utelämna icke prioriterad inledningsvis). Lista verksamhetsbehovet för varje IT-resurs avseende när den behöver vara tillgänglig, om det är viktigt att informationen/data är och förblir korrekt, om det finns någon känslig/hemlig information i systemet, hur mycket data som kan förloras (styr hur ofta backup görs) samt den maximala tid det får ta om IT-resursen/systemet måste återställas efter ett allvarlig IT-avbrott eller en cybersäkerhetsincident.

När IT-beroendet är kartlagt har man ett mycket bra underlag för att förstå eventuella risker för sin verksamhet, titta på reservrutiner vid IT-avbrott samt ta en dialog kring den framtagna kravbilden med de som ansvarar för respektive IT-resurs – oavsett om det är intern IT eller externa resurser som leverantörer och molntjänster.

Kontakta oss för exempel på hur detta kan genomföras i er verksamhet, ni når oss via denna kontaktsida.