Grundkurs 1A

Vad som ingår i kontinuitets- och recovery planering

Visste ni att strukturen för kontinuitets- och recovery planering ser likadan ut oavsett om det gäller er verksamhet, en applikation eller ett serverrum?

Området kan vid en första anblick se komplicerat ut men är i själva verket både logiskt och rakt på sak om man bara håller isär begreppen och tar en sak i taget. Och det berömda citatet att ”Allting skall göras så enkelt som möjligt, men inte enklare” fungerar utmärkt inom kontinuitets- och recovery planering.

Det första man behöver vara medveten om är att planeringsarbetet kan och bör ske på olika nivåer i organisationen. Ett förenklat exempel är att en plan görs för verksamheten, en för applikationen, en för serverplattformen och ytterligare en för serverrummet. Om man håller isär dessa nivåer så blir arbetet både tydligare, enklare och planerna mer välfungerande.

Nästa sak att veta om är att alla dessa planer i grund och botten använder samma struktur, lite förenklat:
• Vad är viktigt att vi klarar av att göra/leverera?
• Vad är vi beroende av för att detta skall fungera?
• Är vi lagom robusta?
• Vad gör vi om det slutar fungera?

För att förenkla och effektivisera planeringsarbetet så har man egna mallar för respektive nivå/sammanhang, detta eftersom man använder olika begrepp och har olika beroenden i exempelvis en fabrik och i ett serverrum. Men har man lärt sig grundstrukturen för en nivå så kan man återanvända den kunskapen på en annan.

Vi kan ge tips och råd om hur man kan göra om man är ny inom området samt dela med oss av erfarenheter till er som redan gjort era första planer och vill ta nästa steg. Kontakta oss om ni vill ha en dialog kring området!