Cybersäkerhet

Ett utpräglat samarbetsområde

För att nå en god cybersäkerhet behöver flera olika områden och kompetenser samarbeta

Utvecklas mycket snabbt

För att upprätthålla sin cybersäkerhetsförmåga behöver man i dagsläget ha tillgång till uppdaterad kompetens

Motståndskraft

Inom ramen för Cyber resilience begreppet ingår verksamhets- och IT-kontinuitet som naturliga delområden tillsammans med en incident- och krisledningsförmåga

Vi samarbetar med era interna och externa IT-säkerhetsexperter för att tillsammans åstadkomma rätt nivå av cybersäkerhet.

Inom många verksamheter behöver man också inkludera s.k. OT (Operational Technology) som avser digital styrning och övervakning av produktions- och distributionsmiljöer. Ofta är det mycket utdaterade system som exempelvis Windows XP datorer som styr en robot eller annan produktionsutrustning. Eftersom denna OT utrustning är mycket sårbar ur ett säkerhetsperspektiv måste den skyddas på speciella sätt och ha en uttänkt backup och recovery strategi på plats för att säkerställa de produktionsprocesser den stöttar och möjliggör.

Vi tillför specialistkompetens avseende kontinuitets- och avbrottsplanering hos verksamhet och IT/OT-nivån.

Arbetet anpassas så att resultaten stödjer de krav ni behöver uppfylla gentemot NIS2 och CER-direktiven.