Cybersäkerhet

Ett utpräglat samarbetsområde

För att nå en god cybersäkerhet behöver flera olika områden och kompetenser samarbeta

Utvecklas mycket snabbt

För att upprätthålla sin cybersäkerhetsförmåga behöver man i dagsläget ha tillgång till uppdaterad kompetens

Motståndskraft

Inom ramen för Cyber resilience begreppet ingår verksamhets- och IT-kontinuitet som naturliga delområden tillsammans med en incident- och krisledningsförmåga

Vi samarbetar med era interna och externa IT-säkerhetsexperter för att tillsammans åstadkomma rätt nivå av cybersäkerhet.

Vi tillför specialistkompetens avseende kontinuitets- och avbrottsplanering hos verksamhet och IT-nivån.