Competence Management

Medvetet styra kompetensflöden

Ni behöver rätt kompetens både nu och framöver, bli träffsäker med aktiv planering och hantering

Erfarenhetsöverföring

Rätt utbildning är bara en bas, förvärvad verksamhetskompetens och erfarenheter kan spridas och ge stor effekt i vardagen

Hantera nyckelpersonberoenden

Det finns många skäl till att det uppstår nyckelpersonsberoenden, det finns ännu fler skäl att komma ur dem

Att hantera kompetensflöden och nyckelpersonberoenden är viktigt och kan upplevas som svårarbetat. Många gånger behöver man hantera både sin egen organisation och andra parter i sitt ekosystem.

Vi hjälper er att förenkla arbetet från analys till praktiska metoder att tillämpa med både medarbetare och leverantörer/samarbetspartners av olika slag. Med ett medvetet arbete skapar man en situation med lägre risk och en förmåga till god verksamhetskontinuitet.